مجتمع آموزشی کلپورگان

چرا در کلپورگان مدرسه می سازیم؟

در روند ثبت جهانی روستای کلپورگان، طی بازدیدی که از مدرسه روستا داشتیم متوجه شدیم که بسیاری از دختران روستا ترک تحصیل کرده و خانه نشین شده اند و یا در سنین پائین ازدواج می‌کنند تنها به این علت که در روستا دبیرستان دخترانه وجود ندارد و والدین هم اجازه نمی‌دهند دختران برای تحصیل به روستاهای اطراف بروند، بنابراین تصمیم گرفتیم که ضمن بازسازی مدرسه قدیمی روستا، اقدام به ساخت دبیرستان و هنرستان برای دختران نمائیم تا هم ادامه تحصیل دهند و هم رشته‌های صنایع دستی محلی از قبیل سفال و سوزن دوزی رو بطور علمی و اصولی یاد بگیرند تا در آینده بتونن در زمینه صنایع دستی برای خودشون کسب و کار راه بیاندازند و به بهبود معیشت خانواده و روستا کمک کنند.

پروژه مجتمع آموزشی روستای کلپورگان شامل چه فضاهائی است؟

فاز اول شامل 4 کلاس درس، انبار و دفتر

فاز دوم شامل کارگاه سفال، کارگاه سوزن دوزی، سالن چند منظوره، حیاط و مدیریت

همچنین در آینده در صورت نیاز، فاز سوم شامل خوابگاه طراحی و اجرا می‌شود.