پیشرفت پروژه

پروژه از مهرماه سال 1397 آغاز شده، پس از 1 سال از شروع کار و در مهرماه 1398 فاز اول پروژه به بهره‌برداری رسید، درحال حاضر (آبان 1398) فونداسیون فاز دوم اجرا شده و در مرحله دیوارچینی است.